معرفی واحد تحقیق و توسعه
واحد پژوهش وفناوری شرکت پتروشیمی مبین در سال 1386 با هدف انجام پروژه های کاربردی در راستای حل مشکلات واحدهای عملیاتی ، بهبود وبهینه سازی از نقطه نظر فرایندی ، زیست محیطی وهمچنین ایجاد بستری مناسب برای مدیریت دانش وارتباط متخصصین واحد های عملیاتی ومتخصصین دانشگاهها وپژوهشگاه های کشور کار خود را آغاز نمود.
کلیه حقوق این سایت، برای شرکت مبین انرژی خلیج فارس محفوظ می باشد.