دعوت صاحبان محترم سهام به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 


 

کلیه حقوق این سایت، برای شرکت پتروشیمی مبین محفوظ می باشد.