لاکپشت ها با دستان مردان صنعت پتروشیمی به آغوش دریا باز می گردند

دانلود پیوست

پانچ فلزی را میان فضای خالی دو استخوان دست چپش که حالا پلا ک گذاری شده میگذارد و فشار دردناکی میدهد، لاک پشت سبز نفسی بلند همراه با تکان میکشد و میخواهد به سمت آب برود. دورش را خالی میکنند تا یک متر باقی مانده تا آب را هم برود و دوباره به آزادی برسد.چند روز گیر افتادن در حوضچه آرامش مبین برایش دوره سختی نبوده و شاید هم از دریای پرخطر پلاستیک و قایقهای ماهیگیری و کشتیهای تجاری بهتر می بود، اما جایش آنجا نبوده و باید به پهنه بزرگ دریا برای زندگی طولانیش برگردد و «ماندنی » بماند. بیش از یک دهه است که پتروشیمی مبین به عنوان تولیدکننده سروی سهای جانبی، تأمین کننده آب،برق،بخار، اکسیژن، نیتروژن و هوای فشرده و تصفیه کننده پسا بهای صنعتی مجتمع های پتروشیمی در عسلویه و منطقه خلیج نایبند فعال است. مبین از همان ابتدای فعالیت خود متوجه حضورش به عنوان تهدیدی برای لا کپشتهای سبز و منقار عقابی در معرض انقراض شد، در حالی که  لاک پشتها ناخواسته در آبگیر این مجتمع عظیم گرفتار میشدند و تهدید جان  لا ک پشتها به تهدیدی بزرگ برای مبین تبدیل شده بود. 


 

کلیه حقوق این سایت، برای شرکت پتروشیمی مبین محفوظ می باشد.