پتروشیمی مبین چهارمین شرکت شفاف بورس

شفاف ترین و مبهم ترین شرکت های بورسی معرفی شدند و پتروشمی مبین توانست درمیان 301 شرکت رتبه چهارم را کسب کند. 


 

کلیه حقوق این سایت، برای شرکت پتروشیمی مبین محفوظ می باشد.