تجديد مناقصه (یک مرحله ای) شماره 1791/106-41 ص پ

شركت پتروشيمي مبيـن در نظر دارد تهیه ساخت حمل مونتاژ و نصب کابینت و راه اندازی تجهیزات مربوط به ساختمانهای شرکت پتروشیمی مبین در شهرستان جم شهرک پردیس  را از طریق مناقصه (يك مرحله اي) به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید . 
شرکت های متقاضی می توانند از تاریخ 98/02/28 لغایت 98/03/05 به نشانی استان بوشهر، عسلویه، شرکت پتروشیمی مبین، دبیرخانه کمیسیون معاملات مراجعه و یا از طریق وب سایت پتروشیمی مبین به آدرس mobinpc.ir نسبت به دریافت اسناد ارزيابي كيفي مناقصه گران  اقدام نمایند.
مهلت  تحویل  اسناد ارزيابي تكميل شده حداكثر تا تاریخ 98/03/11 و محل  تحویل آن  نیز استان بوشهر، عسلویه، شرکت پتروشیمی مبین، دبیرخانه کمیسیون معاملات  می باشد .
مبلغ تضمين شركت در مناقصه505,000,000 (پانصدوپنج میلیون ) ريال و بصورت ضمانت نامه بانكي يا واريز نقدي به حساب جاری الکترونیک (جام) شماره 185364892 نزد بانک ملت شعبه مبین عسلویه بنام شركت پتروشيمي مبين خواهد بود و اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران بمدت سه ماه می باشد.
شركت پتروشيمي مبين پس از انجام ارزيابي كيفي نسبت به دعوت از شركت هاي واجد صلاحيت به مناقصه اقدام بعمل خواهد آورد.
بديهي است ارائه اسناد مذكور هيچگونه حقي را براي متقاضيان بوجود نخواهد آورد و اسناد و مدارك دريافتي غير قابل استرداد مي باشد .


( تلفن دبیرخانه کمیسیون معاملات 07737295146 )
(تلفن امور حقوقی و پیمانها : 07737295141  فاکس: 0773795143)    


 

کلیه حقوق این سایت، برای شرکت پتروشیمی مبین محفوظ می باشد.