مناقصه شماره 1572 توسعه پست GIS 132 Kv

آگهي ارزیابی کیفی مناقصه گران (یک مرحله ای)

                                                         مناقصه شماره  1572/106-41 ص پ

 

شركت پتروشيمي مبيـن در نظر دارد توسعه پست GIS 132 KV نیروگاه واقع در منطقه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) را از طریق مناقصه (يك مرحله اي) به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید .

شرکت های متقاضی که دارای سوابق مرتبط می باشند می توانند با ارائه مصدق رونوشت گواهي حداقل پايه 1 در رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و درخواست کتبی از تاریخ 14/04/96 لغایت 20/04/96 به نشانی : تهران ، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، کوچه دامن افشار، پلاک 50، طبقه دوم یا استان بوشهر، عسلویه، شرکت پتروشیمی مبین، دبیرخانه کمیسیون مناقصه (امور حقوقی و  پیمانها)  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزيابي كيفي مناقصه گران  اقدام نمایند.

مهلت  تحویل  اسناد ارزيابي تكميل شده حداكثر تا تاریخ 28/04/96 و محل  تحویل آن  نیز نشانـی مذکـور می باشد .

مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000,000,610,2 (دو میلیارد و ششصد و ده میلیون) ريال و بصورت ضمانت نامه بانكي يا واريز نقدي به حساب شركت پتروشيمي مبين خواهد بود .

شركت پتروشيمي مبين پس از انجام ارزيابي كيفي نسبت به دعوت از شركت هاي واجد صلاحيت به مناقصه اقدام بعمل خواهد آورد.

بديهي است ارائه اسناد مذكور هيچگونه حقي را براي متقاضيان بوجود نخواهد آورد و اسناد و مدارك دريافتي غير قابل استرداد مي باشد .

 

(تلفاکس تهران 9- 88200455  و  تلفن عسلویه : 07737295141  فاکس: 0773795143)                                                                                                 mobinpc.ir

                                                                                           ( روابط عمومی  شرکت پتروشیمی مبین)  


 

کلیه حقوق این سایت، برای شرکت پتروشیمی مبین محفوظ می باشد.