آگهی مزایده عمومی شماره 1581/106-41 ص پ


آگهی مزایده عمومی شماره 1581/106-41 ص پ                                  

 

شرکت پتروشیمی مبین در نظر دارد اقلام موجود در مجتمع را به شرح زیر از طریق مزایده عمومی واگذار نماید:

1- مکان بازدید اقلام و تاریخ دریافت مدارک شرکت در مزایده :    

        

تاریخ بازدید و توزيع اوراق مزايده

ساعت بازدید

نشانی

 

19/06/96

لغایت

26/06/96

     

              9

الی

16

استان بوشهر ،عسلویه ، شرکت پتروشیمی مبین ، اداره انبارها

تلفاكس :07737295501

تلفن همراه : 09128905448

09111006561

 

2- مزایده ها شامل: الف:کانتینر، ب: لوله های اسپول،  ج: لوله،  د: ریل می باشد.

3- اوراق مربوط به شركت در مزايده توسط اداره انبارها توزيع مي گردد .

4- مهلت ارائه پیشنهاد مورخ 03/07/96 و بازگشائی پاکت های پیشنهادی مورخ 04/07/96 می باشد.

5 - مبلغ تضمین شرکت در مزایده به ترتیب برای اقلام ، الف : 000,300,158 ریال، ب: 000,000,400ریال، ج: 000,000,649,1 ریال، د: 000,518,151 ریال به حساب جاري الکترونیک (جام) شمارۀ185364892 نزد بانک ملت شعبه مبین عسلویه به نام شرکت پتروشیمی مبين .

6- محل تحویل پیشنهاد و محل بازگشایی پاکت های پیشنهادی: استان بوشهر- عسلویه- شرکت پتروشیمی مبین دبیرخانه کمیسیون معاملات امورحقوقی و پيمانها .

7- هرگونه مالیات، حقوق گمرکی، عوارض دولتی و نظایر آن بر عهده برنده مزایده می باشد که باید قبل از تحویل اقلام در وجه ادارات ذیربط پرداخت گردد .

تلفن :  07737295141 فاكس : 07737295143                                                                               mobinpc.ir           (روابط عمومي شرکت پتروشیمی مبین)

آگهي ارزیابی کیفی مناقصه گران (یک مرحله ای) مناقصه شماره 1582/106-41 ص پ

آگهي ارزیابی کیفی مناقصه گران (یک مرحله ای)

                                                         مناقصه شماره  1582/106-41 ص پ

 

شركت پتروشيمي مبيـن در نظر دارد اجاره ماشین آلات سنگین مجتمع واقع در منطقه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) را از طریق مناقصه (يك مرحله اي) به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید .

شرکت های متقاضی که دارای سوابق مرتبط می باشند می توانند با ارائه درخواست کتبی از تاریخ 25/06/96 لغایت 29/06/96 به نشانی : تهران ، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، کوچه دامن افشار، پلاک 50، طبقه دوم یا استان بوشهر، عسلویه، شرکت پتروشیمی مبین، دبیرخانه کمیسیون معاملات (امور حقوقی و  پیمانها) مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزيابي كيفي مناقصه گران اقدام نمایند.

مهلت  تحویل  اسناد ارزيابي تكميل شده حداكثر تا تاریخ 05/07/96 و محل  تحویل آن  نیز نشانـی مذکـور می باشد .

مبلغ تضمين شركت در مناقصه 792،000،000 (هفتصد و نود و دو میلیون) ريال و بصورت ضمانت نامه بانكي يا واريز نقدي به حساب شركت پتروشيمي مبين خواهد بود .

شركت پتروشيمي مبين با رعایت الزاماتی که در خصوص مالکیت ماشین آلات سنگین در اسناد ارزیابی کیفی تعیین شده است نسبت به ارزيابي و دعوت از شركت هاي واجد صلاحيت به مناقصه اقدام بعمل خواهد آورد.

بديهي است ارائه اسناد مذكور هيچگونه حقي را براي متقاضيان بوجود نخواهد آورد و اسناد و مدارك دريافتي غير قابل استرداد مي باشد .

 

(تلفاکس تهران 9- 88200455  و  تلفن عسلویه : 07737295141  فاکس: 0773795143)                                                                                                 mobinpc.ir

                                                                                                                                 ( روابط عمومی شرکت پتروشیمی مبین)  


 

کلیه حقوق این سایت، برای شرکت پتروشیمی مبین محفوظ می باشد.